Zorg voor elkaar

Omzien naar elkaar vanuit de liefde van God vinden we belangrijk. We delen graag lief, maar ook leed. Deze basiszorg krijgt in de eerste plaats vorm in de LEV-groepen. Daar delen we wat ons bezighoudt en kunnen we er voor elkaar zijn in de vorm van een gesprek, gebed of praktische ondersteuning.

Lees verder
Pastorale zorg vanuit betrokkenheid, respect en gelijkwaardigheid.

Soms zal in de LEV-groep onvoldoende tijd of kennis aanwezig zijn om iemand passende zorg te bieden. Mensen die moeite ondervinden op de weg van geloof en leven kunnen een beroep doen op de werkgroep pastoraat, waarin naast sommige oudsten ook gemeenteleden met een pastorale bediening zitten. Belangrijke aandachtspunten voor het pastoraat vinden wij zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid, respect, eigen verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Ondersteuning kan bestaan uit een luisterend oor, praktisch meedenken, gebed of ziekenzalving. Iedere zorgvraag is uniek en daarmee ook iedere zorgbehoefte. Daarom is ook de ondersteuning iedere keer weer anders.

Bekijk ookBekijk ook

Bekijk meer van onze pagina’s voor informatie over De Open Hof, alle activiteiten, diensten en groepen.