Privacybeleid

Privacy-statement christengemeente De Open Hof

Kerkgenootschap De Open Hof, hierna te noemen Open Hof, is een kerkelijke gemeenschap en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving (AVG). Onze privacy is belangrijk en daarom dienen we er zorgvuldig mee om te gaan. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u van de Open Hof kunt verwachten en wat uw rechten zijn (als de Open Hof persoonsgegevens van u ontvangt / verwerkt).

Toepasselijkheid

Dit privacy-statement is van toepassing op de verwerking van:

  • De door leden en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie.
  • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan -en gebruik van onze website, welke met uw toestemming aan ons zijn verstrekt.
  • Data verkregen naar aanleiding van het invullen van machtigings- en aanmeldingsformulieren.
  • Beeldmateriaal van activiteiten welke gebruikt worden in communicatie via weekmail / magazine Open / website.

Verwerking van uw gegevens

De Open Hof houdt een eenvoudige ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van gezinsleden kunnen worden vastgelegd. Hierin kunnen ook geregistreerde vaste bezoekers worden opgenomen. ‘Vaste bezoekers’ zijn personen die deelnemen aan Open Hof kerkdiensten en/of overige activiteiten.

Wij leggen de volgende gegevens vast in een contacten-bestand: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboorte-, trouw- en doop-datum en eventuele gezinsrelaties. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

  • U lid bent geworden van de Open Hof
  • U hebt aangegeven akkoord te gaan als vaste bezoeker geregistreerd te zijn

Financiële boekhouding: er wordt geen giftenadministratie gevoerd, uw giften worden anoniem geboekt vanuit bankafschriften. Daarnaast worden machtigingen geïncasseerd.

Indien u zich aanmeldt voor het vervullen van een taak/bediening binnen de Open  Hof worden dezelfde gegevens vastgelegd welke in de contactenlijst opgenomen zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboorte-, doop- en trouwdatum.

Indien u zich aanmeldt bij het Zorgmeldpunt of de missionair-diaconale groep voor pastorale of praktische hulp kunnen de volgende gegevens genoteerd worden: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en bijzondere gegevens betreffende de hulpaanvraag.

Geen van bovenstaande gegevens wordt aan derden verstrekt. Doelstelling is om de administratie zo eenvoudig mogelijk te houden in een professioneel beveiligde digitale omgeving.

Geluidsopnamen

Tijdens de dienst wordt de Woord-verkondiging (prediking) opgenomen. Deze is vervolgens als geluidsfragment via onze website te beluisteren. Sinds 21 juni 2020 worden de diensten via livestream op het internet uitgezonden en op onze website geplaatst. Aanwezigen kunnen in beeld komen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan het secretariaat van de Open Hof door een e-mail te sturen naar secretariaat@openhof.info. De Open Hof is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, t.a.v. het secretariaat; Open Hof, Postbus 62, 3780 BB te Voorthuizen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo worden bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van leden, vrienden, donateurs en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt, bewaard volgens de wettelijke eisen. Indien uw persoonsgegevens niet meer voor het doel relevant zijn waarvoor ze zijn verstrekt, worden deze verwijderd.

E-mail

Wanneer u als lid of bezoeker uw e-mailadres aan de Open Hof hebt verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van actuele informatie van onze gemeente. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt.

Afmelden e-mailnieuwsbrieven

Wilt u geen berichten van ons ontvangen? Dat kunt u op elk moment eenvoudig afmelden via de link onderaan de weekmail.

Contact met leden en bezoekers

De Open Hof informeert betrokkenen wekelijks via een ‘weekmail’ en maandelijks via het magazine Open. Verder via OpenHof.info website, per e-mail, post en telefoon.

Bezoek aan onze website

De Open Hof gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

De Open Hof heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen / beveiligen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy-beleid

Het privacy-beleid is in ontwikkeling. De Open Hof behoudt zich het recht het privacybeleid te wijzigen. Vragen (bijvoorbeeld om inzage), opmerkingen en klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u e-mailen naar secretariaat@openhof.info.