Samenkomsten

Lees verder

Beste gemeenteleden en vaste bezoekers,

Vanaf zondag 27 februari gelden voor onze samenkomsten geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers. De verplichte 1,5 meter afstand is komen te vervallen. Wel letten we op het hanteren van de basisregels, het zorgen voor voldoende ventilatie en een goede looproute in het gebouw.

We houden aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid en overwegen om een deel van de zitplaatsen op 1,5m te blijven aanbieden.

 

Van harte welkom!

Namens het bestuur en oudstenteam, Gods zegen.

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.
Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.
Psalm 95 : 1 – 2 

 

Bekijk ookBekijk ook

Bekijk meer van onze pagina’s voor informatie over De Open Hof, alle activiteiten, diensten en groepen.