Missionair-diaconaal

Wij willen gemeenteleden toerusten om hun geloof ‘handen en voeten’ te geven door hen te stimuleren individueel, groepsgewijs, structureel of projectmatig, initiatieven te ontwikkelen en/of bij bestaande initiatieven aan te sluiten en hun plaats in maatschappelijke organisaties in te nemen.

Lees verder
In liefde en bewogenheid uitreiken naar de ander, waar ook ter wereld!

Missionair-diaconaal

Als gemeente steunen wij zoveel mogelijk diaconale initiatieven waarin gemeenteleden functioneren.

Tweemaal per jaar wordt een diaconale collecte gehouden. De gemeente heeft een ‘kas voor stille hulp’, waaruit bijzondere noden van gemeenteleden enigszins verlicht kunnen worden. Ook is de gemeente vertegenwoordigd in het Diaconaal Netwerk Barneveld.

Daarnaast willen we gemeenteleden toerusten en uitzenden om namens de gemeente in woord en daad het Evangelie, waar dan ook, te verkondigen. Dit doen we in samenwerking met en ter ondersteuning van zendingsorganisaties. Vier keer per jaar wordt hiervoor een zendingscollecte gehouden. Onze drijfveer is de opdracht van Jezus in Mattheüs 28:19: ‘Gaat dan heen en maakt alle volken tot Mijn discipelen’.

Bekijk ookBekijk ook

Bekijk meer van onze pagina’s voor informatie over De Open Hof, alle activiteiten, diensten en groepen.