Lastige leerstukken

In De Open Hof wil we graag leren met elkaar vanuit de Bijbel. Niet alle Bijbelteksten zijn gemakkelijk te begrijpen, sommige teksten zijn ronduit 'lastig' en leiden tot verschillende interpretaties. Enkele malen per jaar organiseren we een thema-avond rondom zo'n lastig leerstuk. De vorm van de avond kan verschillen, maar er is altijd gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen. Deze avonden zijn bedoeld voor mensen die graag aan het denken worden gezet en een meningsvormende discussie kunnen waarderen!

Lees verder
Wij zijn een lerende gemeente waar vragen gesteld mogen worden!

Met respect voor ieders beleving proberen we met elkaar te onderzoeken wat een Bijbels gefundeerd standpunt kan zijn over eigentijdse onderwerpen als schepping en evolutie, uitverkiezing en vrije wil, seksuele diversiteit en vele andere onderwerpen.

Bekijk ookBekijk ook

Bekijk meer van onze pagina’s voor informatie over De Open Hof, alle activiteiten, diensten en groepen.