60+ Groep

De laatste donderdag van de maand komen de 60-plussers bij elkaar van 10 tot 12 uur voor ontmoeting en gezelligheid. We zingen met elkaar, bespreken een onderwerp zoals bijvoorbeeld een getuigenis of reisverslag en een enkele keer nodigen we een spreker van buiten uit. Ook proberen we eens per jaar een uitstapje te organiseren. Mensen van buiten de gemeente zijn ook hartelijk welkom!

Bekijk ookBekijk ook

Bekijk meer van onze pagina’s voor informatie over De Open Hof, alle activiteiten, diensten en groepen.