Geschiedenis

Onze gemeente is in januari 2009 gestart vanuit het verlangen van tien gezinnen naar een nieuwe vorm van gemeente zijn. Centraal stond de tekst: ‘Laten wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.' (Hebreeën 12:2). In de diensten zochten we naar een samengaan van protestantse en evangelische elementen, het beste uit twee tradities. We werden geïnspireerd door de brongedachte: een kudde kun je bij elkaar houden door het plaatsen van hekken (regels en normen), maar door het verlangen naar het water uit de bron vindt eveneens verbinding plaats en houd je elkaar vast. Diversiteit geeft veelkleurigheid en de mogelijkheid van elkaar te leren. De huidige visie vindt zijn oorsprong in dat verlangen. In 2010 werd de naam gekozen en kreeg de gemeente een voorgedragen leidersteam. Vanaf 2013 houden we onze diensten op camping Beloofde Land te Voorthuizen. Door de jaren heen groeide de gemeente uit tot zo'n 300 leden en vaste bezoekers, van alle generaties. We hebben steeds een wisselend en dienend leiderschap gekend, bestaand uit een bestuur en oudstenteam.

Bekijk ookBekijk ook

Bekijk meer van onze pagina’s voor informatie over De Open Hof, alle activiteiten, diensten en groepen.