Contact

Misschien bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over onze gemeente. Misschien heeft u vragen of wilt u graag een dienst bezoeken. Of heeft u behoefte aan een gesprek of gebed. Of u heeft opmerkingen over de website. We willen graag met u contact opnemen. U kunt hiervoor het formulier hieronder invullen of contact opnemen via communicatie@openhof.info

Christengemeente De Open Hof

Samenkomst:
Grote zaal camping Beloofde Land
Bosweg 17
3781 NG Voorthuizen
Postbus 62
3780 BB Voorthuizen

communicatie@openhof.info

Bank gegevens

NL 67 RABO 0102480125
t.n.v. Christengemeente De Open Hof Voorthuizen

ANBI Jaarrekening