Over ons

Christengemeente De Open Hof wil een ‘geestelijk dak’ zijn voor christenen uit Voorthuizen, Barneveld en omgeving. Bij ons ben je welkom om te groeien in geloof.

Lees verder
Jezus volgen met hoofd, hart en handen.

De Open Hof

In De Open Hof staat Jezus Christus als Zoon van de Allerhoogste God centraal. In Hem zijn wij één. Door ons op Hem te richten, wordt onze verscheidenheid een veelkleurigheid, met de mogelijkheid van elkaar te leren en te groeien naar een evenwichtig geloof.

Iedereen heeft gaven en talenten ontvangen tot de opbouw van de gemeente en we dagen elkaar uit die in te zetten. We veroordelen elkaar niet, maar we nemen elkaar serieus en proberen rond een geopende Bijbel elkaars overwegingen te begrijpen. We nemen geen harde standpunten in over secundaire onderwerpen, maar gaan het gesprek aan over controversiële, eigentijdse levensvragen met de Bijbel als richtingwijzer. We zijn een gemeente waar vragen gesteld mogen worden.

We streven ernaar een warme en persoonlijke geloofsgemeenschap te zijn. We vinden de ontmoeting met elkaar in de zondagse diensten, maar ook in de LEV-Groepen dan ook van groot belang. Daarnaast vinden we onderwijs vanuit het woord van God belangrijk. We staan niet op onszelf, maar voelen ons verbonden met de wereldwijde christelijke kerk en ook met Israël. We vinden het een voorrecht samen te werken met de plaatselijke kerken in Voorthuizen.

Bekijk ookBekijk ook

Bekijk meer van onze pagina’s voor informatie over De Open Hof, alle activiteiten, diensten en groepen.