Onze visie

Wij willen Jezus Christus volgen met hoofd, hart en handen. Dat verlangen brengt ons samen. We zijn als reizigers onderweg met elkaar en iedereen is welkom om aan te sluiten. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, bij ons ben je welkom!

Lees verder
Laten wij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof.

Visie

Wij willen Jezus Christus volgen met hoofd, hart en handen!

  1. Jezus Christus staat boven alles en is de bron van ons geloof.
  2. Hoofd – de Bijbel als Gods woord geeft richting aan ons leven; we leren daaruit met elkaar en vinden verscheidenheid in geloofsbeleving  een uitdaging en verrijking.
  3. Hart – we heten iedereen welkom en streven ernaar dat een ieder wordt gezien en gehoord, in een warme en betrokken gemeente.
  4. Handen – we zetten ons in voor de gemeente, de medemens en onze leefwereld, dichtbij en ver weg, met gevouwen handen in gebed of juist door de handen uit de mouwen te steken.

Wat geloven wij?

De kerntekst van onze gemeente is: Laten wij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. (Hebreeën 12:2)

Zoals de kerntekst aangeeft, houden we ons oog gericht op Jezus. Hij is uit God geboren en Hij leert ons de Vader kennen. Deze Ene God is Vader, Zoon en Geest. Jezus is gekruisigd en gestorven om de macht van zonde en dood te overwinnen, de straf te dragen voor onze zonden en ons te verzoenen met God. Hij is opgestaan uit de dood, getroond in de hemel en zal terugkeren op aarde om recht te doen en alle dingen nieuw te maken. Iedereen die in Hem gelooft, zal eeuwig met Hem leven. Door Jezus zijn wij gedoopt met de Heilige Geest die in ons woont om ons de weg te wijzen naar de volle waarheid en te getuigen over Hem.

Wanneer je benieuwd bent naar nog meer informatie over de visie van Christengemeente De Open Hof kunt u de INFO-gids 2022/2023 downloaden.
Hierin vindt u alle relevante informatie.

Bekijk ookBekijk ook

Bekijk meer van onze pagina’s voor informatie over De Open Hof, alle activiteiten, diensten en groepen.