Openluchtdienst Voorthuizen 2022

5 juli 2022 Openluchtdienst Voorthuizen 2022

‘Openluchtdienst is een signaal van eenheid in Voorthuizen’

Met bovenstaande zin kopte de Barneveldse Krant de aankondiging van de Openluchtdienst de Veluwse samenleving binnen. En de opmerking is raak. Want niet alleen wordt dit signaal zo opgepakt door ‘buiten’, ook van binnenuit wordt deze dienst op die manier beleefd. Gezamenlijk wordt deze dienst jaarlijks voorbereid door de vertegenwoordigers van de kerken in Voorthuizen. Dit jaar met als thema: ‘Gul en gastvrij’. Daaromheen is een heel team maandenlang bezig om alles in kaart te brengen en op de dag zelf uit te voeren.

De predikanten Atze Buursema, Rien Teeuw en Arjan Berensen namen deze keer de uitvoering op zich, terwijl Thea Pieterse, zoals ‘altijd’ de Bijbellezing voor haar rekening nam.

Het Bijbelgedeelte waarin de geschiedenis staat van Jezus die vele duizenden mensen te eten geeft, paste perfect bij het thema. Rien Teeuw stelde naar aanleiding van het Bijbelgedeelte onder andere de vraag: ‘Welk voedsel gebruik jij, gebruik ik?’

Het was een dienst waarbij we dankbaar mochten stilstaan bij onze zegeningen, maar waarbij ook aandacht was voor de nood van de wereld. Na afloop was er gebak voor ‘precies 2.500 personen’ en ook tijdens de koffie en thee waren er mooie gesprekken en goede ontmoetingen. Onze hemelse Vader voorzag ons gul en gastvrij van prachtig weer en van een vredig samenzijn. Voor Hem is alle eer!