Met de senioren op weg

10 april 2021 Met de senioren op weg

Het is vandaag Palmzondag, de dag waarop we gedenken hoe de Here Jezus op een ezelin Jeruzalem binnenreed. In de livestream van vanmorgen  van de Open Hof hebben jullie de prachtige foto van Peter Vlug kunnen zien, met in zijn  ene hand een heerlijke tulband en in de andere een foto. Deze foto is een Paasvoorstelling die ik onlangs gemaakt heb met links daarop een kruis en rechts het geopende lege graf, en in het midden de Davidsster. Jezus de zoon van David werd als Koningskind geboren, maar ging de weg van lijden, sterven en opstanding, en eenmaal zal de hele wereld zien dat de zoon van David terugkomt op de aarde. De ster zal schitteren en stralen en de wereld zal erkennen ,, Jezus is Heer”.

Met de heerlijke tulband en de kaart willen we senioren bemoedigen en groeten, hen een hart onder de riem steken. Zo mogen we hen toch laten weten dat ze niet vergeten worden. Fysiek samen komen gaat nog niet, maar op deze manier mogen we met elkaar gemeente zijn. We hebben een levende opgestane Heer. U zij de Glorie.

Namens de senioren wensen we jullie allen gezegende Paasdagen.

Jan van der Voort.