Jaarthema 2021 – 2022 “IK HEB ALLES IN DE HAND, Wees niet bang!”

1 oktober 2021 Jaarthema 2021 – 2022 “IK HEB ALLES IN DE HAND, Wees niet bang!”

Jaarthema 2021 – 2022

IK HEB ALLES IN DE HAND, Wees niet bang!

De Open Hof wil een lerende geloofsgemeenschap zijn. De Bijbel is onze leidraad en de gezaghebbende bron, waardoor wij ons willen laten leiden en waarin wij wijsheid en inspiratie zoeken. We hebben voor het seizoen 2021/ 2022 een jaarthema uitgewerkt vanuit het Bijbelboek Daniël: “IK HEB ALLES IN DE HAND, Wees niet bang!“.

God heeft alles in de hand en we hoeven daarom niet bang te zijn… Tijdens de studiepreken willen we hierbij stil staan. Belangrijk vinden we de aandacht voor de toepassing van deze boodschap: hoe zien we dat vertrouwen terug bij Daniël en hoe vertaalt zich dat naar ons leven? Wat leert het Bijbelgedeelte ons voor onze dagelijkse praktijk?  Heeft God echt alles in de hand? Voorziet hij dan in alles? Wat moeten we met beproevingen in ons leven? Is er ook nog sprake van eigen verantwoordelijkheid? We hoeven niet bang te zijn… Lukt dat ook als er een pandemie heerst en onvrede en polarisatie toeneemt? Wat kunnen we leren uit het boek Daniël over hoe we moeten omgaan met angsten en zorgen die er toch soms zijn?

In het Bijbelboek Daniël gaat het in de eerste plaats over God, maar vaak over gebed en de steun van vrienden. Welke plek heeft het gebed in ons leven? Wat betekent vriendschap in deze tijd? Wat hebben jongeren aan de boodschap van Daniël? We hebben Gods Geest en elkaar nodig om geloof en vertrouwen te behouden. De studiepreken bieden ons handreikingen uit het leven van Daniël om te groeien in het houvast dat Jezus geeft.

Uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden! (Daniël 6:17b)